مشاور امين کارفرما

مهندسين مشاور توان آب شرکت خصوصي است که در ارديبهشت ماه 1365 در تهران تأسيس گرديده و با اخذ مجوز از سازمان برنامه و بودجه کشور در رشته مهندسي آب فعاليت خود را آغاز نموده است.


زمينه هاي فعاليت شرکت:  
در حال حاضر اين شركت در رشته‏ هاي شبكه آبياري و زهكشي ، سدسازي و تاسيسات آب و فاضلاب به ترتيب داراي پايه 1 ، 3 و 3 مي‏باشد.


انجام و عرضه خدمات فني و مشاوره‏ اي مهندسي آب


طراحي تفصيلي


تهيه نقشه و اسناد و مدارك


مشخصات فني اجرائي طرح ها


نظارت بر حسن اجراء


انجام خدمات مشاوره‏اي مربوط به دوره بهره ‏برداري و نگهداري طرح هاي اجراء شده

شركت مهندسين مشاور توان آب داراي بالغ بر 140 نفر كادر متخصص و باتجربه در رشته‏ هاي مهندسي سيويل ، آبياري و زهکشي ، سدسازي ، سازه ، ژئوتكنيك ، هيدروژئولوژي ، هيدورليك ، هيدرولوژي و بررسي هاي منابع آب ، آبرساني و فاضلاب شهري ، مكانيك و برق مي ‏باشد. تا کنون بيش از 130 پروژه را مطالعه، طراحي، نظارت و مديريت نموده است .


صلاحيت علمي و سوابق تجربي طولاني اعضاء و كاركنان و همچنين عضويت در مجامع ملي و بين ‏المللي در رشته ‏هاي تخصصي مرتبط ، باعث شده است كه استاندارد كارهاي انجام شده همواره در سطح بالا و مطابق آخرين يافته ‏هاي علمي و تخصصي جهان باشد. ضمناً داراي مدرک مديريت کيفيت ISO-9001:2015 بوده و سيستم مديريت پروژه (PMBOK) در اين شرکت استقرار يافته است .