مشاور امين کارفرما

مهندسين مشاور توان آب شرکت خصوصي است که در ارديبهشت ماه 1365 در تهران تأسيس گرديده و با اخذ مجوز از سازمان برنامه و بودجه کشور در رشته مهندسي آب فعاليت خود را آغاز نموده است.

در حال حاضر اين شركت در رشته ‏هاي شبكه آبياري و زهكشي ، سدسازي و تاسيسات آب و فاضلاب به ترتيب داراي پايه 1 ، 3 و 3 مي‏باشد.

موضوع فعاليت شرکت عبارت است از :
انجام و عرضه خدمات فني و مشاوره ‏اي مهندسي آب مشتمل بر خدمات و مطالعات در مراحل امکان سنجي ، شناسائي ، توجيه فني و اقتصادي ، اجتماعي ، زيست محيطي و بطور کلي فعاليت هايي که منجر به پذيرش و يا رد طرح ( به معناي توجيه سرمايه گذاري يا عدم سرمايه گذاري در طرح ) مي شود، وهمچنين، طراحي تفصيلي ، تهيه نقشه و اسناد و مدارك ، مشخصات فني اجرائي طرح ها ، نظارت بر حسن اجراء ، انجام خدمات مشاوره ‏اي مربوط به دوره بهره ‏برداري و نگهداري طرح هاي اجراء شده

شركت مهندسين مشاور توان آب داراي بالغ بر 140 نفر كادر متخصص و باتجربه در رشته ‏هاي مهندسي سيويل ، آبياري و زهکشي ، سدسازي ، سازه ، ژئوتكنيك ، هيدروژئولوژي ، هيدورليك ، هيدرولوژي و بررسيهاي منابع آب ، آبرساني و فاضلاب شهري ، مكانيك و برق مي ‏باشد. تا کنون بيش از 130 پروژه را مطالعه، طراحي، نظارت و مديريت نموده است .

صلاحيت علمي و سوابق تجربي طولاني اعضاء و كاركنان و همچنين عضويت در مجامع ملي و بين‏ المللي در رشته‏هاي تخصصي مرتبط ، باعث شده است كه استاندارد كارهاي انجام شده همواره در سطح بالا و مطابق آخرين يافته ‏هاي علمي و تخصصي جهان باشد. ضمناً داراي مدرک مديريت کيفيت ISO 9001:2015 بوده و سيستم مديريت پروژه (PMBOK) در اين شرکت استقرار يافته است .