مشاور امين کارفرما

• رییس هیأت مدیره و مدیر فنی – محمد طاهر طاهری بهبهانی
دارای درجه فوق لیسانس در رشته مهندسی سیویل از دانشگاه مینه سوتا آمریکا با 44 سال سابقه در مدیریت، طراحی و نظارت بر اجرای سازه های هیدرولیکی

• مدیر عامل – دکتر ایرج یغمایی
دارای درجه دکترا در مهندسی مکانیک از دانشگاه مینه سوتا آمریکا با 44 سال سابقه در برنامه ریزی و مدیریت

• عضو هیأت مدیره و مدیر امور ژئوتکنیک و مکانیک خاک – ابوالقاسم کوشش
دارای درجه فوق لیسانس در مهندسی سیویل از دانشگاه شیراز با 44 سال سابقه در طراحی ژئوتکنیک سازه ها و بدنه خاکریزها و نظارت بر اجرای پروژه ها

• عضو علی البدل هیأت مدیره و مدیر امور آبیاری و زهکشی – علی محمد برزو
دارای درجه لیسانس در مهندسی کشاورزی از دانشگاه شیراز با 40 سال سابقه در طراحی و نظارت بر اجرای شبکه های آبیاری و زهکشی، مطالعات خاکشناسی و مطالعات کشاورزی

• مدیر امور مالی و دفتر قرادادها – محمود نجفیان
دارای 40 سال سابقه در مدیریت مالی و اداری، نظارت بر اجرا، رسیدگی به مسائل قراردادی و دعاوی پیمانکاران

• معاون مدیر عامل – شهرام سید مومن
دارای درجه فوق لیسانس در مهندسی آبیاری و زهکشی از دانشگاه آزاد تهران با 19 سال سابقه در مدیریت، طراحی و نظارت بر اجرای شبکه های آبیاری و زهکشی و ایستگاه های پمپاژ و خطوط انتقال آب

• مدیر امور نظارت بر اجرا – علیرضا بدری
دارای درجه فوق لیسانس در مهندسی آبیاری و زهکشی از دانشگاه آزاد تهران با 19 سال سابقه در مدیریت، طراحی و نظارت بر اجرای شبکه های آبیاری و زهکشی و ایستگاه های پمپاژ و خطوط انتقال آب