مشاور امين کارفرما

پروژه های اتمام يافته شامل مطالعاتی و نظارت بر اجرا :

ردیف:

نام پروژه:

سال:

مکان:

1

مطالعات مراحل اول و دوم طرح انتقال آب و شبکه آبیاری و زهکشی اراضی پایاب سد خداآفرین در وسعت 74000 هکتار ( در مجموع دو استان )

1371-75

استان آذربایجان شرقی

2

مطالعات مراحل اول و دوم شبکه فرعی آبیاری بارانی و موضعی واحد عمرانی اول خداآفرین در وسعت 5000 هکتار

1383-92

استان آذربایجان شرقی

3

مطالعات و نظارت بر عملیات اجرایی پروژه های تغذیه مصنوعی دامنه شمالی سهند و حوزه دریان چای

1369-74

استان آذربایجان شرقی

4

مطالعات مرحله اول انتقال آب از زولاچای به شبستر با هدف تقویت سفره های آب زیرزمینی

1374-79

استان آذربایجان شرقی

5

مطالعات اجتماعی و مشارکت مردمی در سطح اراضی واحد عمرانی اول خداآفرین

1381-84

استان آذربایجان شرقی

6

مطالعات اجتماعی و مشارکت مردمی در سطح اراضی بالای تراز 300 شبکه خداآفرین

1384-92

استان آذربایجان شرقی

7

مطالعات و نظارت بر عملیات اجرایی ایستگاه پمپاژ از رودخانه ارس به ظرفیت 3 متر مکعب در ثانیه و انتقال به کانال اصلی خداآفرین

1384-92

استان آذربایجان شرقی

8

مطالعات ، نظارت بر اجرا ، بهره برداری و نگهداری و پایش مزرعه نمونه واحد عمرانی اول خداآفرین در وسعت 180 هکتار

1388-92

استان آذربایجان شرقی

9

خدمات نظارت بر اجرای گزینه های اقدام حاصل از مطالعات اجتماعی و تدوین نظام بهره برداری در 9 قشلاق واحد عمرانی اول خداآفرین

1386-91

استان آذربایجان شرقی

10

مطالعات و نظارت بر اجرای 6 ایستگاه پمپاژ مزارع واحد عمرانی اول خداآفرین

1386-96

استان آذربایجان شرقی

11

مطالعات مراحل اول و دوم طرح انتقال آب و شبکه آبياري و زهکشي اراضي پاياب سد خداآفرين در وسعت 74000 هکتار

1371-75

استان اردبيل

12

مطالعات مراحل اول و دوم شبکه فرعي آبياري باراني و موضعي واحد عمراني اول خداآفرين در استان اردبيل به وسعت 6000 هکتار

1385-93

استان اردبيل

13

مطالعات اجتماعي، مشارکت و نظام بهره برداري واحد عمراني دوم خداآفرين

1387-90

استان اردبيل

14

مطالعات مرحله اول تکميلي و مطالعات مرحله دوم ايستگاه پمپاژ از سد انحرافي ميل مغان و انتقال آب به کانال اصلي خداآفرين

1391-92

استان اردبيل

15

مطالعات تکميلي مرحله اول ، مطالعات اجتماعي و مشارکت مردمي و نظام بهره برداري شبکه اصلي و فرعي آبياري و زهکشي واحد عمراني چهارم خداآفرين

1394-97

استان اردبيل

16

مطالعاتمطالعات، نظارت بر اجرا ، بهره برداري، نگهداري و پايش مزرعه نمونه واحد عمراني اول خداآفرين در وسعت 230 هکتار

1389-92

استان اردبيل

17

مطالعات مراحل اول و دوم و نظارت بر عمليات اجرايي ايستگاه پمپاژ از کانال اصلي مغان به ظرفيت 5 متر مکعب در ثانيه و خط انتقال آب به کانال اصلي خداآفرين

1385-90

استان اردبيل

18

مطالعات و نظارت بر اجراي 13 ايستگاه پمپاژ مزارع واحد عمراني اول خداآفرين

1389-92

استان اردبيل

19

مطالعات بازنگري طراحي کانال اصلي خداآفرين و محدوده شبکه خداآفرين بر اساس مطالعات مديريت يکپارچه منابع آب و خاک و خدمات هماهنگي کلان طرح خداآفرين

1390-94

استان اردبيل

20

مطالعات و نظارت بر اجراي سيفون قوري چاي بطول 600 متر شامل چهار رشته لوله فولادي هر يک به قطر 3000 ميليمتر

1385-91

استان اردبيل

21

مطالعات مرحله دوم شبکه آبياري و زهکشي دشت نقده در وسعت 9000 هکتار

1365-69

استان 

آذربایجان غربی

22

مطالعات مراحل اول و دوم ايستگاه پمپاژ هولاسو

1369-72

استان 

آذربایجان غربی

23

مطالعات مرحله اول تامين آب دشتهاي مريوان و قزلچه سو ( سدگاران و شبکه اصلي آبياري و زهکشي به وسعت 9000 هکتار ) – مشارکت با مهندسين مشاورپوياب

1368-80

استان 

کردستان

24

مطالعات صحرايي زهکشي عمقي دشتهاي مريوان و قزلچه سو

1369-70

استان 

کردستان

25

مطالعات شناسايي آبهاي زيرزميني دشتهاي مريوان و قزلچه سو

1381-83

استان 

کردستان

26

مطالعات مرحله دوم شبکه آبياري و زهکشي دشتهاي مريوان و قزلچه سو

1380-91

استان 

کردستان

27

آمار برداري از منابع آب زيرزميني و سطحي در محدوده هاي مطالعاتي مريوان و قزلچه سو

1382-84

استان 

کردستان

28

مطالعات پتانسيل يابي طرحهاي توسعه منابع آب در محدوده شهرستانهاي مريوان و سرو آباد

1383-84

استان 

کردستان

29

مطالعات مرحله دوم شبکه فرعي آبياري و زهکشي دشتهاي مريوان و قزلچه سو

1387-91

استان 

کردستان

30

نظارت بر اجراي سيفون عبوري از شهر مريوان و شبکه اصلي آبياري دشتهاي مريوان و قزلچه سو

1387-97

استان 

کردستان

31

مطالعات مراحل اول و دوم شبکه آبياري و زهکشي آران به وسعت 1000 هکتار

1369-74

استان 

کرمانشاه

32

مطالعات مراحل اول و دوم شبکه آبياري و زهکشي تپه يزدان به وسعت 1000 هکتار

1374-96

استان همدان

33

مطالعات مراحل اول و دوم تغذيه مصنوعي آبخوان چهار دشت همدان ( بهار- رزن- کبودرآهنگ و قهاوند)

1369-75

استان همدان

34

مطالعات مراحل اول و دوم سدهاي انحرافي بر روي رودخانه گاماسياب در محدوده نهاوند و تويسرکان و رودخانه خميگان در محدوده خميگان و تکيه

1369-72

استان همدان

35

مطالعات  مرحله اول انتقال آب به مناطق گرمسيري غرب کشور به طول 100 کيلومتر ( پروژه 106 )  مشارکت با گروه مهندسان مشاور راماب

1380-85

استان 

ایلام

36

مطالعات و تهيه نقشه مخاطرات سيل گيري رودخانه کارون در شهر اهواز

1374-76

استان خوزستان

37

خدمات مهندسي تدوين راهنماي مطالعاتي و تهيه فهرست خدمات کنترل کمي مطالعات مربوط به جمع آوري و تخليه سيلاب در طرح ريزي شهري


استان تهران (کشوري)

38

خدمات مهندسي تهيه نقشه خطرات بالقوه سيل گيري و مطالعات اجمالي حفاظت مناطق توسعه يافته در برابر سيل ( الگوي رودخانه جاجرود تا مخزن سد لتيان)

1373-74

استان تهران (کشوري)

39

طراحي سازه اي کانالت هاي نيم لوله با مقطع نيم بيضي

1365-67

استان تهران (کشوري)

40

مطالعات مراحل اول و دوم شبکه آبياري  و زهکشي اراضي کلل به وسعت 5000 هکتار

1371-78

استان بوشهر

41

مطالعات لايه بندي و اندازه گيري ضريب آبگذري و نفوذپذيري سطحي خاک در اراضي کلل

1372-73

استان بوشهر

42

مطالعات  مرحله دوم و نظارت بر عمليات اجرايي زهکش هاي زيرزميني کلل

1378-79

استان بوشهر

43

مطالعات  مرحله دوم و نظارت بر عمليات اجرايي زهکش اصلي کلل

1374-78

استان بوشهر

44

مطالعات  مرحله دوم و نظارت بر عمليات اجرايي ايستگاه پمپاژ و خط انتقال آب شرب از شهر بوشهربه کمپ مسکوني نيروگاه اتمي بوشهر

1377-80

استان بوشهر

45

مطالعات  مرحله دوم و طراحي مخزن ده هزار مترمکعبي آب شرب کمپ مسکوني نيروگاه بوشهر

1380-91

استان بوشهر

46

مطالعات  و طراحي سيستم تصفيه آب آشاميدني ورودي به مخزن ده هزار مترمکعبي کمپ مسکوني نيروگاه

1381-84

استان بوشهر

47

مطالعات و نظارت بر عمليات اجرايي تغذيه مصنوعي سفره هاي آب زيرزميني در مناطق برازجان، خورموج و محدوده آبدان تا شرق کنگان

1369-79

استان بوشهر

48

مطالعات مراحل اول و دوم و نظارت بر عمليات اجرايي سد انحرافي تنگاب فيروز آباد

1371-74

استان فارس

49

مطالعات شناسايي و توجيهي منابع آب سطحي مناطق لامرد و هرنگ

1365-68

استان فارس

50

طراحي تکميلي و نظارت بر عمليات اجرايي ترميم و بازسازي بند باستاني تيلکان بر روي رودخانه کر

1366-69

استان فارس

51

مطالعات مراحل اول و دوم پتانسيل هاي برق آبي رودخانه کر در محل بندهاي باستاني

1368-76

استان فارس

52

طراحي و نظارت بر عمليات اجرايي پل بزرگ بر روي رودخانه کر- رحمت آباد

1369-72

استان فارس

53

مطالعات مراحل اول و دوم و نظارت بر عمليات اجرايي سد انحرافي خفر و سيستم تغذيه مصنوعي دشت خفر

1369-79

استان فارس

54

خدمات مهندسي بازنگري نقشه هاي اجرايي و نظارت بر عمليات اجرايي سد انحرافي فهليان

1373-75

استان فارس

55

خدمات مهندسي بازنگري مرحله دوم و نظارت بر عمليات ترميم و بازسازي و افزايش ارتفاع بند باستاني فيض آباد بر روي رودخانه کر

1379-81

استان فارس

56

مطالعات مراحل اول و دوم شبکه آبياري و زهکشي درجه 2 و 3 اراضي آبخور بند باستاني فيض آباد

1379-82

استان فارس

57

مطالعات و نظارت بر عمليات اجرايي پروژه تغذيه مصنوعي تنگ خوني- خفر

1381-83

استان فارس

58

مطالعات صحرايي آبياري – زهکشي مشتمل بر لايه بندي ، اندازه گيري ضريب آبگذري و نفوذپذيري سطحي خاک دشتهاي فهليان، مصيري و ده نو

1383-84

استان فارس

59

طرح تحقيقاتي بررسي عملکرد سد انحرافي و تأسيسات تغذيه مصنوعي خفر

1378-79

استان فارس

60

نظارت بر عمليات اجرايي شبکه آبياري و زهکشي درجه 2 و 3 اراضي آبخور بند باستاني فيض آباد

1388-96

استان فارس

61

مطالعات مراحل اول و دوم شبکه هاي اصلي و فرعي آبياري وزهکشي دشتهاي فهليان، مصيري و ده نو

1383-86

استان فارس

62

نظارت بر عمليات اجرايي پروژه هاي آبرساني به اراضي کشاورزي در دشتهاي فهليان، مصيري و ده نو

1384-87

استان فارس

63

مطالعات و نظارت بر عمليات اجرايي علاج بخشي سد انحرافي فهليان

1388-92

استان فارس

64

مطالعات مراحل اول و دوم نيروگاه برق آبي جنت رودبار- رامسر

1366-69

استان مازندران

65

مطالعات شناسايي پتانسيل هاي برق آبي سرشاخه هاي رودخانه پل رود در منطقه اشکور تنکابن

1368-69

استان مازندران

66

مطالعات مراحل اول  و دوم خط انتقال و ذخيره سازي آب خام و آب آشاميدني معادن سنگ آهن سنگان

1378-80

استان خراسان رضوی